Medals and Cup Award Ceremony 2022

Medals_and_Cup_Award_Ceremony 2022

graduation 2022 medals and cupWhile graduates (female separately and all among themselves) who have excelled from all colleges and schools were awarded #Medals.

==========================================

SIrna_Eebbaa_YW_Adoolessa_9_2014

Badhaasa_Meedaliyaafi_Geebaa

Kolleejjotaafi Manneen Barnootaa irraa Barattoonni eebbifamoo shamarran (qofaatti) qabxii olaanaa galmeesissaniif akka waliigalaatti Medaaliyaabadhaafaman

Kolleejjotaafi manneen barnootaa irraa barattoota qabxii olaanaa galmeesissaniif medaaliyaan kennama

===================================================

graduation2022 medals and cup1

የወዩ_የምርቃት_ሥነ_ሥርዓት_ሐምሌ_9_2014

የሜዳሊያና_የዋንጫ_ሽልማት_ሥነ_ሥርዓት ከኮሌጆችናትምህርትቤትከፍተኛዉጤትላስመዘገቡሴትተመራቂዎች (ለብቻእናእንደአጠቃላይተመራቂዎችሜዳሊያየተሸለሙ

   
© Wollega University